ΒΑΡΗ (1982-έως σήμερα)

Στις 2 Σεπτεμβρίου 1982 η Σχολή μεταστάθμευσε οριστικά στις σύγχρονες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Βάρη Αττικής, εγκαταλείποντας το «Αβερώφειον» κτηριακό συγκρότημα στο Πεδίο του Άρεως. Αναγέρθηκαν σταδιακά πλήθος εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν όλες τις ανάγκες διαμονής, εκπαίδευσης, άθλησης κ.λπ. των Ευελπίδων.

Το 1983 καταργήθηκε οριστικά ο παραδοσιακός τρόπος εισαγωγής των υποψηφίων, με ιδιαίτερες εξετάσεις, στη Σχολή, η οποία εντάχθηκε στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Επίσης, το 1991 εισήχθησαν στη Σχολή οι πρώτες τρεις γυναίκες, γεγονός που αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στη μακροχρόνια ιστορία της.

Το 1994 η φαιοπράσινη αντικαταστάθηκε από τη φόρμα παραλλαγής, ενώ τρία χρόνια αργότερα καθιερώθηκε η απονομή από τον Διοικητή της Σχολής των ξιφιδίων στους Ευέλπιδες της Ι Τάξης, σε μια τελετή η οποία πραγματοποιείται μέχρι και σήμερα την παραμονή της ορκωμοσίας τους.

Το 2003, βάσει του νόμου υπ’ αριθμ. 3187, συντελέστηκε μια πολύ σπουδαία και συνάμα καινοτόμα μεταβολή του Οργανισμού της Σχολής, με την οποία η Σχολή χαρακτηρίστηκε, όπως και οι λοιπές παραγωγικές Σχολές (Ναυτικών Δοκίμων και Ικάρων), ως Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, υιοθετώντας, σε γενικές γραμμές, τη λειτουργική δομή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης.

Επίσης, η Σχολή Ευελπίδων συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, έχοντας πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+ τον Οκτώβριο του 2015.  Επιπλέον, συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Ανταλλαγή Νέων Αξιωματικών (Military Erasmus), η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας.

Με προσήλωση στις στρατιωτικές αρετές, την τιμή και το καθήκον, σεβασμό στην προσωπικότητα, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους διατιθέμενους πόρους και προάγοντας την ΙΔΕΑ του ΕΥΕΛΠΙ, το όραμα της Σχολής είναι να παρέχει πολυδιάστατη στρατιωτική εκπαίδευση και υψηλού επίπεδου ακαδημαϊκή μόρφωση, που θα διαμορφώσει ηγήτορες υψηλού φρονήματος και δεξιοτήτων ικανούς να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.