ΟΙ ΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Οι στολές των Ευελπίδων και τα παρελκόμενά τους προσαρμόζονταν ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα.

Οι πρώτοι Ευέλπιδες είχαν δύο στολές, τη μεγάλη (επίσημη) και τη μικρά (υπηρεσίας), από κυανή τσόχα, σύμφωνα με τα γαλλικά πρότυπα, όπως και οι εξαρτύσεις και ο οπλισμός.

Κατά την οθωνική περίοδο (1833-1862) οι στολές άλλαξαν σε βαυαρικές, από σκούρα μπλε τσόχα. Το γερμανικό πηλήκιο (κύβαρο) αντικατέστησε το γαλλικό shako της μεγάλης στολής, το οποίο, όμως, επανήλθε το 1852. Οι εξαρτύσεις ήταν βαυαρικές αλλά ο οπλισμός παρέμεινε γαλλικός. Τα διακριτικά του βαθμού ήταν στο κολάρο του χιτωνίου.

Το 1864, μετά την έλευση του Βασιλιά Γεωργίου Α΄, σημειώθηκαν μικρές αλλαγές στις οθωνικές στολές. Τα διακριτικά του βαθμού τοποθετήθηκαν χαμηλά στα μανίκια και το γαλλικό μαλακό «κεπί» καθιερώθηκε ως πηλήκιο υπηρεσίας.

Το 1868 καθιερώθηκε η χαρακτηριστική μπλε στολή με τα κίτρινα παραρράμματα και το ομόχρωμο κολάρο.

Το 1881 καθιερώθηκαν οι κοντές δερμάτινες μαύρες μπότες (ενδρομίδες) όμοιες με τις σημερινές και από το 1883 στις επωμίδες αναγραφόταν ο αριθμός της Τάξης στην οποία ανήκαν οι Ευέλπιδες, ενώ οι αρχηγοί των Τάξεων έφεραν πάνω από τον αριθμό ένα χρυσοκέντητο αστέρι.

Το 1907 ο γαλλικός οπλισμός αντικαταστάθηκε από αυστριακό.

Από το 1915 έως το 1926 φορέθηκαν, για πρώτη φορά, χακί στολές υπηρεσίας, όμοιες με εκείνες των οπλιτών. Στη Μάχη της Κρήτης οι Ευέλπιδες φορούσαν τη χακί μικρά χειμερινή στολή του 1926.

Την περίοδο 1946-1949 καθιερώθηκε η αγγλική battle dress Μ1939 για όλες τις δραστηριότητες. Ο οπλισμός και οι εξαρτύσεις ήταν αγγλικού τύπου.

Το 1950 επανήλθε η παραδοσιακή μπλε στολή και το 1955 οι Ευέλπιδες φόρεσαν, για πρώτη φορά, τη φαιοπράσινη στολή ασκήσεων αγγλικού τύπου jungle dress M1942. Το 1952 κατασκευάστηκε το ειδικό ξιφίδιο.

Από το 1968 φόρεσαν αμερικανικού τύπου φαιοπράσινη στολή μάχης-ασκήσεων, ενώ το 1986 ο αμερικανικός οπλισμός αντικαταστάθηκε από γερμανικό. Το 1994 η στολή παραλλαγής αντικατέστησε τη φαιοπράσινη.