1828 - 2018, 190 Χρόνια Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων