ΝΑΥΠΛΙΟ (1828-1834)

Τα θεμέλια της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων τέθηκαν από τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Δίχως χρονοτριβή, λίγους μήνες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ανέθεσε στον Βαυαρό φιλέλληνα Συνταγματάρχη Βαρώνο Carl Wilhelm von Heideck, Διευθυντή του Τακτικού Σώματος, τη συγκρότηση και την οργάνωση ενός στρατιωτικού σχολείου στο Ναύπλιο, με πρώτο διοικητή και εκπαιδευτή τον Κορσικανό Υπολοχαγό Romylo de Santelli.

Την 1η Ιουλίου του 1828 άρχισε να λειτουργεί το σχολείο με τον προσωρινό τίτλο «Λόχος των Προγυμναστών». Προσωρινά στεγάστηκε σε έναν εγκαταλελειμμένο τουρκικό στρατώνα και μετέπειτα σε ένα παλαιό τριώροφο πέτρινο και πλίνθινο οίκημα οθωμανικής αρχιτεκτονικής, με κεραμοσκεπή. Έστω και περιορισμένα, το κτήριο κάλυπτε τις λειτουργικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, ενώ μπορούσε να φιλοξενήσει το μέγιστο σαράντα μαθητές.

Οι υποψήφιοι μαθητές γίνονταν δεκτοί κατόπιν επιλογής και τελικής έγκρισης του Καποδίστρια. Ωστόσο, οι πρώτοι εννέα επιλέχθηκαν από τον Heideck. Τον Ιούλιο του 1828 ο Καποδίστριας έδωσε στους μαθητές, για πρώτη φορά, την ονομασία «Ευέλπιδες», που σημαίνει «αυτός που τρέφει καλές ελπίδες, αυτός που δίνει καλή ελπίδα».

Στις 21 Δεκεμβρίου του 1828 συγκροτήθηκε ο Λόχος των Ευελπίδων, ενώ ταυτόχρονα καταργήθηκε ο Λόχος των Προγυμναστών. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου έγιναν δεκτοί στον Λόχο 54 Ευέλπιδες και φοίτησαν 41, μεταξύ των οποίων ήταν και τέσσερα ή πέντε παιδιά πεσόντων οπλαρχηγών.

Λίγο νωρίτερα ο Santelli αντικαταστάθηκε από τον Γάλλο Λοχαγό Πυροβολικού Henry Pauzié, ο οποίος συνέταξε τον Οργανισμό του «Κεντρικού Πολεμικού Σχολείου», με τον οποίο καταργήθηκε ο Λόχος των Ευελπίδων. Στις 16 Ιουλίου του 1831, μετά από τριετή φοίτηση, εξήλθαν οι πρώτοι οκτώ Ανθυπολοχαγοί του Πυροβολικού, στους οποίους σε επίσημη τελετή ο Καποδίστριας απένειμε τα διακριτικά του βαθμού τους.

Στις 19 Φεβρουαρίου του 1834 το Κεντρικό Πολεμικό Σχολείο, υπό τον φιλέλληνα Συνταγματάρχη Βαρώνο Friedrich Eduard von Rheineck, μετονομάστηκε σε «Στρατιωτικόν Σχολείον των Ευελπίδων», οκταετούς φοίτησης, σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό της Σχολής.