Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο οι Ευέλπιδες της IV Τάξης κατατάχθηκαν ως Ανθυπολοχαγοί στο Πυροβολικό και οι τριτοετείς διατέθηκαν σε διάφορες μονάδες εκστρατείας ως Ανθυπασπιστές του Πεζικού. Οι πρωτοετείς και οι δευτεροετείς κατατάχθηκαν στο Πεζικό με τον βαθμό του Λοχία. Έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις τόσο στη Μακεδονία όσο και στην Ήπειρο. Τον Δεκέμβριο του 1912 ανακλήθηκαν στη Σχολή οι Ευέλπιδες της Ι και ΙΙ Τάξης, ενώ τον Μάρτιο του 1913 άρχισαν να επιστρέφουν οι Ευέλπιδες των δύο τελευταίων Τάξεων. Λίγο πριν από την έναρξη του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου οι Ευέλπιδες των δύο τελευταίων Τάξεων τοποθετήθηκαν και πάλι σε μονάδες εκστρατείας ως Ανθυπολοχαγοί. Οι άλλες δύο Τάξεις συνέχισαν τη φοίτησή τους έως τις 27 Ιουνίου, οπότε κατατάχθηκαν ως Ανθυπασπιστές, χωρίς, όμως, να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις. Συνολικά οκτώ Ευέλπιδες σκοτώθηκαν κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους.

Τον Αύγουστο του 1940, 289 Ευέλπιδες ορκίστηκαν Ανθυπολοχαγοί (Τάξη 1940Α). Την επομένη της κήρυξης του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 274 Ευέλπιδες της ΙΙΙ Τάξης ονομάστηκαν Ανθυπολοχαγοί (Τάξη 1940Β), ενώ οι πρωτοετείς επέστρεψαν στα σπίτια τους, εκτός από 41 συμμαθητές τους εξ Υπαξιωματικών που διατέθηκαν στα έμπεδα. Στις 10 Νοεμβρίου οι δευτεροετείς έλαβαν φύλλο πορείας για τα έμπεδα Πεζικού, ενώ στις 16 Νοεμβρίου δώδεκα από αυτούς εστάλησαν στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου ως εκπαιδευτές. Στις 24 Νοεμβρίου όλοι ανεξαιρέτως οι πρωτοετείς επέστρεψαν στη Σχολή, για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, μαζί με δεκαέξι δευτεροετείς που διατέθηκαν ως βοηθοί διμοιριτών. Στις 12 Μαρτίου 1941 όλοι οι δευτεροετείς κατατάχθηκαν στο Πεζικό με τον βαθμό του Ανθυπασπιστή. Μετά την κατάρρευση του μετώπου, η Ι Τάξη, μαζί με Αξιωματικούς και ελάχιστους δευτεροετείς, τη νύχτα 23/24 Απριλίου, αναχώρησαν με προορισμό την Κρήτη για να συνεχίσουν τον αγώνα. Κατά τη Μάχη της Κρήτης εννέα Ευέλπιδες σκοτώθηκαν ή εξαφανίστηκαν. Την περίοδο της Κατοχής οι Ευέλπιδες συμμετείχαν σε διάφορες αντιστασιακές οργανώσεις. Συνολικά πενήντα πέντε Ευέλπιδες σκοτώθηκαν ή εξαφανίστηκαν την περίοδο 1940-45.