ΑΙΓΙΝΑ (1834-1837)

Στις 30 Απριλίου του 1834 η έδρα της Σχολής μεταφέρθηκε στην Αίγινα, κατόπιν πρότασης του Συνταγματάρχη Friedrich Eduard von Rheineck, Διευθυντή του Σχολείου, και ύστερα από έγκριση της Αντιβασιλείας, λόγω της ακαταλληλότητας και των δυσμενών συνθηκών υγιεινής του κτηρίου του Ναυπλίου.

Εκεί λειτούργησε στις εγκαταστάσεις του Ορφανοτροφείου, έργου του Ιωάννη Καποδίστρια για τη στέγαση και περίθαλψη 500 ορφανών. Το κτήριο του Ορφανοτροφείου ήταν σχήματος ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, οργανωμένο γύρω από μια εσωτερική αυλή.

Για πρώτη φορά, την περίοδο αυτήν, έγιναν δεκτοί στη Σχολή νέοι ως «Ναυτικοί Ευέλπιδες» ή «Ευέλπιδες του Ναυτικού» που προορίζονταν για το Ναυτικό, αλλά δεν ξεπέρασαν τους δεκαεπτά στην τριετία 1834-37.

Με βάση τον Οργανισμό του 1834, στη νέα θέση της, από τη Σχολή εξήλθε τον Αύγουστο του 1836 μόνο μια σειρά από επτά Ανθυπασπιστές

Η Σχολή παρέμεινε στην Αίγινα έως τον Αύγουστο του 1837, όποτε και μεταφέρθηκε στον Πειραιά.